V/L Case Avenue, Lyndhurst, OH 44124 – 4165121 - Bethany Alexander ...